TARIFA

NIVELL BÀSIC-MITJÀ

Del 26 de juny al 1 de juliol ➜ 350€

NIVELL AVANÇAT

Del 3 de juliol al 8 de juliol ➜ 350€ (Descompte del 10% per a germans)