NOVETATS

           PRIMÀRIA ➜ Excursió a Vall de Núria amb entrada al parc lúdic.

           SECUNDÀRIA ➜ Horari intensiu de 9h a 15h.

Noves formes de comunicació ➜ Televisió en directe, vídeos amb la GO PRO, CAM01724
croma…

Aquest any no calen bicicletes, anirem a la piscina municipal a peu.